Rösta idag i EU-valet!

jytte-kampanjar

Idag gäller det, idag kan vi få ett Socialdemokratiskt Europa. Idag är det också sista rycket för alla valarbetare som är ute och kampanjar för att få fler att ta sig till vallokalerna innan de stänger 21:00. Ni gör en otrolig insats!

När jag arbetade som programansvarig vid tankesmedjan Global Utmaning hade förmånen att lära känna Jan O. Karlsson som nu är senior rådgivare där. Jan O Karlsson har tidigare bland annat varit biståndsminister, migrationsminister och t.f. utrikesminister. Jag passade på att ringa upp honom och få ett sista budskap till väljarna så här på valdagen.

Så här lät budskapet:

–  Det stora och nya idag är att vi, Europa, går till val och har chansen att rösta på en politik som ska leda kommissionen. Vi har chansen att få en socialdemokratisk ordförande för kommissionen, genom Martin Schulz. Då överger vi dagens pessimism, vi får en vision om hur Europa ska växa framåt ur krisen.

Jag hoppas och tror att han har rätt, att vi ikväll får vi en ny politik i Europa. Men än är det inte avgjort. Jag kampanjar i Södertälje under dagen och ska sedan hem till den lokala S-föreningen för att stå i vallokal och dela valsedlar. Sedan är det dags för valvaka!

 

EU-valet gör skillnad för schyssta arbetsvillkor

Inger Segelström
Inger Segelström

Alla ska arbeta för en rimlig lön, inte riskera sin hälsa på jobbet och ha inflytande på arbetsplatsen. Det är principer som vi måste ta fajten för i EU. Den fria rörligheten av arbetskraft har inneburit fantastiska möjligheter för ett integrerat Europa och skapat både tillväxt och jobb. Men den har också möjliggjort för arbetsgivare att kringgå fackliga fri- och rättigheter. En gemensam arbetsmarknad kräver gemensamt ansvar och jag står upp för både att alla som jobbar i Sverige ska jobba på lika och schyssta villkor, och att EU ska se till att arbetstagarens rätt stärks i alla medlemsländer. För det krävs förutom att EU ställer högre krav på medlemsländerna, också facklig-politisk samverkan.

Inger Segelström är generalsekreterare på SAMAK, som samordnar den facklig-politiska rörelsen i de nordiska länderna, och som har en stående arbetsgrupp för EU-frågor. Hon har också tidigare varit EU-parlamentariker. Jag frågade henne om situationen för arbetstagares rättigheter i EU.

– Tidigare flyttade jobben mellan länder för att få billigare arbetskraft och undkomma arbetsmiljöregler. Nu utnyttjar istället oseriösa arbetsgivare inflyttad arbetskraft, dumpar löner och skapar otrygga jobb. För att förändra det så är det nödvändigt med både nationella kollektivavtal, EU-regler och ökad fackligt-politisk samverkan.

 Hur har utvecklingen för villkoren på arbetsmarknaden varit under snart 15 år av högerstyre i Europaparlamentet?

– Det har inneburit en stor försämring, både för de som har jobb, yngre och de som flyttar hit till Sverige och jobbar. De har öppnat upp för oordning och otrygghet genom att låta marknaden styra istället för avtal och överenskommelser.

Schyssta villkor på arbetsmarknaden är en av våra fokusfrågor i EU-valet. Vad tycker du att socialdemokratiska EU-parlamentariker måste prioritera för att stärka arbetstagarens ställning?

– Vi måste arbeta för samma villkor i EU som i Norden och Sverige. I de länder där kollektivavtal saknas måste lag stoppa diskriminering och utnyttjande. Vi måste visa på goda exempel och lära mer av varandra.

Du  har varit S-kvinnors ordförande. Hur ser du på den starka frammarschen för feminismen, vilka möjligheter ser du?

– EUs kvinnor upplever efter finanskrisen en backlash nu inom alla områden. Vi måste återigen återerövra politiska vinningar. Det handlar om varannan damernas i våra politiska församlingar, rätt till heltid och en bättre barn- och äldreomsorg, annars kan inte kvinnor både jobba och välja familj. Sedan har EU möjlighet att stå upp för aborträtten i FN och verka för att handeln med kvinnor stoppas. Vi måste komma ihåg att mänskliga rättigheter också är kvinnor och flickors rättigheter.

 

 

Välj ett nytt ledarskap för Europa 25 maj!

jytte_eubanner

EU-valsrörelsen är i full gång och som Socialdemokratisk kandidat till Europaparlamentet reser jag runt i landet och möter väljare. Att rösta i EU-valet är inte en självklarhet för alla och många ställer sig frågande till vad som är skillnad i politik mellan de olika partierna. Då säger jag att orättvisorna växer i Europa men nu, efter 15 år av högerstyre i Europaparlamentet, finns en chans till nytt ledarskap. Mitt engagemang  som Socialdemokratisk kandidat är för  utveckling, inte utslagning, för jämlik fördelning, mot lönedumpning.  Och jag vill arbeta för en hållbar utveckling, den gröna omställningen innebär både en chans att modernisera Europa – och nya jobb.

• Jobben först. EU ska prioritera en aktiv jobbpolitik och öka investeringarna i forskning och utveckling. Den gemensamma ungdomsgarantin ska förverkligas.

• Klimat- och miljömål för framtiden. Europa ska sätta upp bindande EU-mål för halverade utsläpp, ökad andel förnybar energi och energieffektivisering. Investera i nya transportlösningar och förnybar energi.

• EU ska stå upp för alla människors lika värde. EU kommissionen ska stärka arbetet mot medlemsländer som bryter mot grundläggande principer som demokrati och mänskliga rättigheter.

• Jämlika samhällen lyckas bättre, fler får framgång och kan driva sina idéer. Därför behöver EU ett nytt ledarskap.

Vi ses i valrörelsen, gå in på Omstarteuropa.se, och skriv under på att du röstar 25 maj.

”SSU spelar en dominerande roll på kongressen”

Från ledaren i Aktuellt i Politiken:

Bland de viktigaste besluten återfinns tanken om en ”jobbstart”, som ska ge utbildning, praktik, en lärlingsplats eller subventionerad anställning redan från första dagen. Start direkt, i stället för efter 90 dagar som med borgarna, alltså.

 SSU var ständigt närvarande i debatten och spelar återigen en dominerande roll på en S-kongress. Det är väldigt välkommet.